Tiếng Mỹ giao tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MỸ GIAO TIẾP CAE

(Dành riêng cho trẻ em từ 3 – 12 tuổi)

 CourseLevel Volume
CAE PinkLevel 01 – Level 03  Volume A  Volume B
CAE BlueLevel 04 – Level 06  Volume AVolume B
CAE YellowLevel 07- Level 09  Volume A Volume B
CAE RedLevel 10 – Level 12  Volume A Volume B

  • Khóa học quanh năm gồm 12 levels, mỗi level có 2 volumes, mỗi volume học 12 tuần
  • HV có thể chọn khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi

    • Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 4; Thứ 3- Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật
    • Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5

  • Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và volume cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
  • Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường khỏi nhận thêm học sinh khác cùng trình độ.